Forum Viatoris

O nas

Forum Viatoris jest blogiem podróżniczym, tworzonym przez Radosława Boteva w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos”: promocja turystyki i krajoznawstwa oraz działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich pochodzenia. Fundacja jest także wydawcą niniejszego bloga i właścicielem praw autorskich do publikowanych tu treści.

Kontakt z Fundacją

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”
ul. Szkolna 49
96-323 Lutkówka
e-mail: fundacja@nomos.org.pl
www: www.nomos.org.pl
KRS:0000845839
(Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 8381871947
REGON:386290674

Darowizny
Darowizny na rozwój bloga Forum Viatoris prosimy wpłacać na rachunek bankowy Fundacji:

66 1870 1045 2078 1067 2620 0001 (NestBank)

Nie ma możliwości przekazywania nam 1% podatku.

Forum Viatoris - strona główna

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”